NATZAT het koor.

NATZAT heeft 25 koorleden, 9 vrouwen en 16 mannen. Er wordt gezongen onder de muzikale leiding van accordeoniste Astrid Vercraeije en dirigent William Vercraeije.

NATZAT oefent 1 keer per 2 weken op vrijdagavond in het parochiezaaltje van de familie Merks in Tollebeek. Een repetitieavond start met koffie-inloop tot half negen, daarna wordt er een uur gezongen. Vervolgens is er weer gelegenheid voor een drankje tot circa 10 voor 10 en daarna wordt de repetitieavond zingend afgesloten tot half 11 om daarna nog na te zitten met z’n allen. Tijdens de avonden is naast het zingen de factor gezelligheid ook erg belangrijk.